EFT voor PTSS
Een milde behandeling van heftige trauma's
► Trauma en PTSS (uitgebreid)
Hieronder vind je meer informatie over het ontstaan en de behandeling van trauma en PTSS:

1. Definitie/criteria trauma en PTSS. Bij een emotioneel trauma hebben we het ook wel over een trauma met een kleine t of een trauma met een grote T. Bij een trauma met een kleine t hebben we negatieve ervaringen opgedaan, zoals we die allemaal in ons leven meemaken, met negatieve emoties die we lang met ons mee kunnen slepen en die we soms moeilijk kunnen verwerken. Maar het is pas een trauma met een grote T als wordt voldaan aan de definities uit de DSM-IV (Het internationaal gehanteerde handboek voor de diagnose en statistiek van psychische aandoeningen). Voor meer informatie, klik 
hier.

2. Het emotionele en het cognitieve brein. Het emotionele brein is gericht op je onderbewustzijn, regelt je emoties, is gericht op het overleven en is nauw verbonden met je lichaam.  Het cognitieve brein is gericht op je normale bewustzijn, is rationeel en gericht op de buitenwereld. Als beide niet goed samenwerken voel je je niet in evenwicht. Voor meer informatie, klik
hier.

3. Twee soorten bewustzijn. We kennen twee soorten bewustzijn, ons normale bewustzijn en ons onderbewustzijn. Beide werken met elkaar samen, maar niet altijd tot onze eigen tevredenheid en dat kan tot heel wat frustratie leiden. Voor meer informatie klik
hier.

4. Het grenzenconcept. Vanaf onze vroegste jeugd doen we positieve en negatieve ervaringen op, die ervoor zorgen dat we leren waar onze grenzen liggen. Het voelt veilig om ons te bewegen binnen deze fysieke, maar vooral psychologische grenzen. Gaan we echter een bepaalde eigen grens over, dan bestaat het gevaar dat we ons niet meer veilig voelen. Voor meer informatie klik
hier.

5. De Vecht-, Vlucht- of Verstarreactie (Fight/Flight/Freeze). De drang tot overleven zorgt voor autonome lichamelijke reacties om een levensbedreigende aanval af te weren en te vechten of om die aanval te ontwijken en te vluchten. Lukt vechten of vluchten niet meer, dan is er voor dieren nog de truc om voor dood om te vallen, alsof het hele lichaam verstard c.q. bevroren is, waardoor de jager denkt dat de prooi gedood is en toch niet meer zal weglopen. Mensen vertonen ook dit  'Vecht-, Vlucht- en Verstar'gedrag, maar reageren toch op een andere manier dan dieren. Voor meer informatie klik
hier.

6. De rol van het geheugen bij trauma. Geheugenmechanismes spelen een cruciale rol bij het ontstaan van trauma. Hoe sterker de emotie die iemand ondervindt bij een bepaalde gebeurtenis, hoe dieper de indruk daarvan wordt opgeslagen in het geheugen. U weet vast nog wel waar u was, toen u hoorde van de aanval op de Twin Towers in New York op 11 september 2001. Voor meer informatie klik
hier.

7. Conditionering. We zijn uitgerust met een systeem dat ervoor zorgt dat we in levensbedreigende situatie automatisch, snel en vaak onbewust kunnen reageren. Het is een natuurlijk proces dat ervoor zorgt dat informatie over levensbedreigende situaties in ons impliciete geheugen wordt opgeslagen en weer direct beschikbaar is, elke volgende keer, dat we in een soortgelijke situatie terechtkomen. In zo'n soortgelijke, volgende ervaring kunnen we dan ogenblikkelijk van die eerdere ervaringen gebruik maken door automatisch en direct te reageren. Voor meer informatie klik
hier.

8. Dissociatie. We bezitten dissociatie als overlevingsmechanisme. Dit kan ervoor zorgen dat we bepaalde uiterst intense emoties niet hoeven te voelen. Dit beschermingsmechanisme zorgt er dan voor dat we als het ware uit die voor ons uiterst moeilijke situatie weg worden gehaald. Voor meer informatie klik
hier.
Gevoel
Home
Inleiding
EFT behandeling
Trauma en PTSS
PTSS in de media
Doelgroepen
Nuttige links
Even voorstellen
Tarieven
Contact
Forum