EFT voor PTSS
Een milde behandeling van heftige trauma's
► Politie
► Brandweer
► Defensie
► Ambulance
Doelgroepen

Doelgroepen

Ik richt mij primair op het behandelen van mensen die door hun werk een betrekkelijk groot gevaar lopen op het meemaken van een trauma en het ontwikkelen van een PTSS. Dit zijn bijvoorbeeld werknemers van de beroepsgroepen Defensie, Politie, Brandweer, Ambulancepersoneel en Openbaar Vervoer. Personeelsleden van de grotere organisaties vrezen vaak de negatieve gevolgen van de diagnose PTSS voor hun verdere loopbaan. Door een behandeling buiten hun eigen organisatie, kunnen zij de door hen gewenste anonimiteit behouden.

Politie
Net als bij Defensie heerst er bij de politie een cultuur, waarbij van politiemensen op straat wordt verwacht dat ze professioneel hun werk doen. Te veel of te heftige emoties tijdens incidenten kunnen je beletten je werk goed te doen en dat is wat de leiding wil voorkomen. Tijdens je werk moet je het goede voorbeeld geven. Selectie, training en ervaring moeten ervoor zorgen dat politiemensen hun emoties goed onder controle houden. Maar een terechte vraag is of dat voldoende is. Uit onderzoek is gebleken dat een groot aantal politiemedewerkers wel degelijk kampt met stress, als gevolg van de heftigheid, de hoeveelheid en de onvoorspelbaarheid van de incidenten waarmee zij worden geconfronteerd en lopen daarmee het gevaar om PTSS te krijgen.
Lees verder ....

Brandweer
(informatie volgt).
Lees verder ....

Defensie

Militairen die deelnemen aan crisisoperaties in het buitenland, staan vaak bloot aan voortdurende bedreigingen en stress en lopen een relatief groot risico op het meemaken van sterk traumatische ervaringen. Vaak hebben ze het idee hebben dat iemand die daar zelf niet  bij was, niet kan begrijpen hoe zij zich voelen. Ik kom in de buurt, want ben zelf oud-militair en ben ook veteraan.  
Lees verder...

Ambulancepersoneel
Ambulancepersoneel heeft het niet makkelijk. Enerzijds komen in de laatste jaren steeds vaker geweldsincidenten voor, gericht tegen ambulancepersoneel dat na een ongeluk hulp probeert te bieden. Anderzijds kan ook de inhoud van het dagelijkse werk zelf aanzienlijke stress geven. Ambulancepersoneel is weliswaar getraind om snel en effectief eerste hulp te bieden bij ongevallen en rampen maar is uiteraard niet immuun voor de soms gruwelijke taferelen. Ambulancewerk is veeleisend werk.
Lees verder....Gevoel
Home
Inleiding
EFT behandeling
Trauma en PTSS
PTSS in de media
Doelgroepen
Nuttige links
Even voorstellen
Tarieven
Contact
Forum