EFT voor PTSS
Een milde behandeling van heftige trauma's
► Politie
► Brandweer
► Defensie
► Ambulance
Ambulancepersoneel - vervolg

Net als bij de andere risicovolle beroepen ben je nooit echt volledig voorbereid op wat je gaat zien, horen en ruiken. Bovendien: ondanks dat er meer mogelijkheden tot ingrijpen zijn door technische vernieuwingen en het protocolleren van het werk, blijft het onder tijdsdruk nemen van beslissingen die soms over leven en dood gaan een duidelijk verzwarend aspect van dit werk. De fysieke, maar zeker ook mentale en emotionele belasting is dus aanzienlijk. Ambulancepersoneel wordt dan ook steevast genoemd in het rijtje van beroepen waarin het risico voor het ontwikkelen van PTSS een reëel probleem is.

Uit Nederlands en Zweeds onderzoek blijkt dat ongeveer 13%-15% ambulancewerkers symptomen heeft die voldoen aan de
criteria voor PTSS.  Werkers zelf gaven in het Nederlandse onderzoek als belangrijkste belastende omstandigheden in het werk:

1.    het zien en moeten omgaan met verwonde of dode kinderen en hun ouders,
2.    andere ernstige ongelukken of verwondingen bij volwassenen en
3.    de gevolgen van zelfmoord(pogingen).

Echter ook organisatorische oorzaken worden genoemd:
·    gebrek aan steun en erkenning van de leidinggevende en collega’s na een ingrijpende  
     gebeurtenis als belangrijke chronische oorzaak van stress en ook
·    verkeerde informatie over de situatie ter plaatse of de conditie van de slachtoffers.

De incidenten die tot de ontwikkeling van een PTSS kunnen leiden komen relatief vaak voor: 66% heeft een ingrijpend incident meegemaakt in het afgelopen jaar en ongeveer 45% heeft gemiddeld 4 of meer kritische incidenten in de laatste 5 jaar meegemaakt. Ambulancepersoneel scoort in dit onderzoek significant hoger op emotionele oorzaken van stress, m.a.w. zij ervaren hun werk als meer belastend op emotioneel gebied dan werkers uit andere sectoren van de gezondheidszorg, de controlegroepen van dit onderzoek.

Ook al krijgt ambulancepersoneel met zeer uiteenlopende en regelmatig ingrijpende en stressvolle gebeurtenissen te maken, ze willen dit werk toch graag blijven doen. Uit onderzoek blijkt dat ze hun werk relevant vinden en vooral het in staat zijn om slachtoffers te helpen geeft veel voldoening. Echter, tevredenheid over de werkinhoud betekent niet dat er geen mogelijkheden voor verbetering zijn: de begeleiding en opvang na kritische incidenten kan beter. Het gaat hier dus niet om het verbeteren van technische mogelijkheden maar van het sociale klimaat: meer aandacht en erkenning voor de medewerkers, meer mogelijkheden voor opvang na een kritische, traumatische gebeurtenis. Het is onze stellige overtuiging dat EFT hier een belangrijke rol kan spelen in zowel de vroege opvang, direct na een incident (EFT kan als (zelf)hulpmiddel ingezet worden door collega’s en leidinggevenden) als ook bij de behandeling van acute en chronische PTSS-klachten.

Mocht je zelf willen voelen welke uitwerking EFT op jou heeft, dan zou je kunnen meedoen met deze Engelstalige video op YouTube. Doe dit niet als je verwacht dat het te heftig voor je kan zijn. In dat geval kunnen je beter onder begeleiding van een EFT behandelaar aan je klachten werken. Hou er daarnaast rekening mee dat meedoen met een Engelstalige video minder resultaat kan hebben dan een Nederlandse versie. Deze is momenteel helaas nog niet beschikbaar. Klik
hier om naar de video te gaan.

Als je wilt ontdekken wat EFT kan doen voor je,  aarzel dan niet om met mij contact op te nemen. Ben je geïnteresseerd in wat je organisatie nog meer kan doen in de opvang en begeleiding van zijn medewerkers: neem dan contact met mij op. Ik kom je graag uitleggen wat de mogelijke interventies zijn met EFT.

Gevoel
Home
Inleiding
EFT behandeling
Trauma en PTSS
PTSS in de media
Doelgroepen
Nuttige links
Even voorstellen
Tarieven
Contact
Forum