EFT voor PTSS
Een milde behandeling van heftige trauma's
► Politie
► Brandweer
► Ambulance
► Defensie
Militairen

Op de Engelstalige video (20 minuten)
EFT for Wartime Trauma is te zien hoe Amerikaanse Vietnam- en Irakveteranen met PTSS een week lang worden behandeld m.b.v. EFT. De resultaten spreken voor zich: bekijk zelf hoeveel beter de veteranen zich voelen na deze week.
Advies:
Hoewel bij EFT methodes worden gebruikt, waarbij de emotionele belasting voor de cliënt laag blijft, is dat in deze video niet gebeurd. Men heeft ervoor gekozen om een aantal keren duidelijk het verschil te laten zien tussen een sterk geëmotioneerde cliënt, aan het begin van de behandeling en diezelfde cliënt, na een week behandeling, waarbij duidelijk een heel grote vooruitgang te zien is (en bleef, bij controle na 9 maanden). Houd daar dus rekening mee en daarom raden we je aan deze video met iemand samen te bekijken als je verwacht dat het te heftig voor je kan zijn.

Eind 2014 heeft het aantal uit Irak en Afghanistan teruggekeerde Amerikaanse veteranen het aantal van 1.000.000 bereikt. Naar verwachting zal 20% daarvan een PTSS ontwikkelen. De volgende 
video (6 min.) laat een Amerikaanse veteraan zien die na het volgen van 9 verschillende therapieen, nog steeds rondloopt met zelfmoordgedachten en last heeft van flashbacks. Uiteindelijk stemt hij erin toe om EFT te proberen. In de tweede video (4 min.) vertellen hij en zijn vrouw over zijn ervaringen met EFT voor PTSS.

1. Van wie verwachten veteranen hulp? Onderzoek wijst uit dat militairen met PTSS om verschillende redenen nauwelijks kiezen voor de hen aangeboden professionele hulp. Waarom dit zo is, kun je lezen door te klikken op
Van wie verwachten veteranen hulp?

2. Vertrouwen in de behandelaar. Militairen kunnen tijdens uitzendingen in crisisgebieden worden blootgesteld aan zeer moeilijke fysieke omstandigheden en terechtkomen in extreme stresssituaties. Daar worden ze zo goed mogelijk op voorbereid, door ze tijdens trainingen en oefeningen mentaal hard en weerbaar te maken, waarbij geleerd wordt de emoties zoveel mogelijk uit te schakelen. Toch is de praktijk vaak weerbarstiger dan kan worden gesimuleerd tijdens oefeningen. En bovendien blijkt elke keer weer dat mensen niet volledig tot machines zijn te programmeren. Amerikanen voeren operaties uit in crisis- en oorlogsomstandigheden, die hoger in het geweldsspectrum liggen dan over het algemeen voor Nederlandse militairen het geval is.  Bij Amerikanen is de kans om een volledige PTSS te ontwikkelen daarom hoger, ongeveer 20%, terwijl dat percentage bij Nederlandse militairen beduidend lager ligt. PTSS kies je niet voor, dat overkomt je slechts, nadat je ongewild levensbedreigende situaties hebt meegemaakt. Als militair praat je daar niet makkelijk over; misschien wel met je maatjes, maar zo min mogelijk met anderen die je toch niet zullen begrijpen. Bovendien lijkt het erop dat de problemen bij PTSS zo hardnekkig zijn en zo moeilijk te behandelen zijn dat de kans op genezing klein is en de pijn die geleden moet worden groot is. Om dan toch tot behandeling over te gaan is een grote stap. Wat dan tenminste nodig is, is het vertrouwen in de behandelaar. Lees verder door op te klikken op
Vertrouwen in de behandelaar.
Gevoel
Home
Inleiding
EFT behandeling
Trauma en PTSS
PTSS in de media
Doelgroepen
Nuttige links
Even voorstellen
Tarieven
Contact
Forum